Dokumenty

zestaw dokumentów składający się z:

  • Świadectwa ostatnio ukończonej szkoły

    • Podstawą przyjęcia jest oryginalne świadectwo, duplikat lub kopia potwierdzona notarialnie. Ksero świadectwa nie jest uznawane.

    • Osoby ubiegająca się o naukę na pierwszym semestrze trzyletniego liceum dla dorosłych dodatkowo muszą dostarczyć zaświadczenie o przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

    • Osoby ubiegające się o naukę na wyższym semestrze dodatkowo muszą dostarczyć dokument potwierdzający zaliczenie poprzednich semestrów (świadectwo, indeks lub arkusz ocen).

  • Trzech zdjęć legitymacyjnych

  • Dwóch egzemplarzy podpisanej umowy (generowanej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego)

  • Potwierdzenie wpłaty czesnego (całości lub pierwszej raty)

Dokumenty należy przesłać tradycyjną pocztą na adres szkoły (wybrać nazwę szkoły docelowej):

Bydgoskie Gimnazjum dla Dorosłych
Bydgoskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1

ul. Staszica 4
85-014 Bydgoszcz

lub dostarczyć osobiście do pokoju numer 10 w w/w adresie.