Oferta

Jesteśmy placówką oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej. Działamy na rynku edukacyjnym już od 27 lat. W 2002 roku rozszerzyliśmy naszą ofertę o kształcenie wspomagane internetem

Przyjmujemy zapisy do liceum i gimnazjum w systemie zaocznym, a nauka jest wspomagana platformą on-line. Nasi słuchacze zdają państwowy egzamin maturalny lub państwowy egzamin gimnazjalny.

Nabór prowadzony jest na każdy z semestrów. Warunkiem podjęcia nauki w Liceum jest ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej starego typu (8-letniej) lub zasadniczej szkoły zawodowej, a do gimnazjum - posiadanie świadectwa sześcioklasowej szkoły podstawowej

Nasi słuchacze podkreślają, że nauka on-line jest dla nich bardzo wygodna i efektywna. Zastosowanie Internetu pozwala samodzielnie organizować sobie czas nauki i ograniczyć uciążliwe dojazdy do szkoły czy nabywanie kosztownych podręczników. Nauka w tym systemie nie utrudnia słuchaczom normalnej pracy zawodowej. Nasi słuchacze mogą również otrzymać zaświadczenia stanowiące podstawę do ubiegania się o utrzymanie świadczeń ZUS bądź kontynuację świadczeń alimentacyjnych.

Szkoły online to nauka bez barier!

W trakcie trwania semestru słuchacz otrzymuje na platformie kolejne porcje materiału nauczania. Ponadto w trakcie trwania nauki organizowane są stacjonarne konsultacje ze wszystkich przedmiotów. Każdy semestr kończy się egzaminami w siedzibie szkoły.

Cały proces dydaktyczny zakończony jest egzaminem maturalnym dla Liceum oraz egzaminem gimnazjalnym dla Gimnazjum.

Nasz system kształcenia polega na następujących założeniach:

  • Jako uzupełnienie do wykładów otrzymujesz na platformie pakiet lekcji przygotowany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Pakiet zawiera: wyciągi z literatury, wskazówki metodyczne, syntezę wykładów, zadania i ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

  • Lekcje pojawiają się na platformie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie (zależy od ilości godzin w semestrze) i są tak przygotowane aby jak najłatwiej można było je przyswoić. Często do lekcji dodawane są tzw. zadania domowe, które wysyła się za pomocą poczty wewnętrznej.

  • Uczestniczysz w dyskusjach na blogach przedmiotowych oraz na czacie szkolnym.

  • Rozwiązujesz testy on-line różnego typy (np. wyboru, dyktando).

  • Uzupełniasz wiedzę ucząc się poprzez zabawę.

  • Na zakończenie każdego semestru odbywa się sesja egzaminacyjna z wyznaczonych przedmiotów. O terminach sesji informujemy z półrocznym wyprzedzeniem, egzaminy trwają przez jeden weekend. Można wybrać jeden z dwóch terminów.

  • Sesja egzaminacyjna odbywa się w siedzibie szkoły. Miejsca gdzie można przenocować na czas egzaminów wymienione są na forum szkolnym. Każdy słuchacz rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

  • Po zakończeniu cyklu kształcenia otrzymujesz państwowe świadectwo ukończenia szkoły.

  • Absolwenci liceum mogą przystąpić w maju do egzaminów maturalnych.

  • W ostatniej klasie słuchacze gimnazjum przystępuję do egzaminów gimnazjalnych w styczniu lub w kwietniu (w ostatnim semestrze).

Ramowe plany nauczania:

Bydgoskie Gimnazjum dla Dorosłych

Bydgoskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1