O nas

Szkoły Sokrates zostały utworzone w 1991 roku. Z każdym rokiem rozszerzaliśmy swoją ofertę. Dzisiaj w skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Szkoły dla dorosłych z nauką wspomaganą platformą online:

  • Bydgoskie Gimnazjum dla Dorosłych

  • Bydgoskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1

Szkoły z programem Cambridge

  • Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates

  • Międzynarodowe Gimnazjum Sokrates

  • Międzynarodowe Liceum Sokrates

Szkoły Ogólnokształcące

  • Menedżerskie Liceum Ogólnokształcące

Szkoły nadające uprawnienia zawodowe:

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa START

  • Technikum Menedżerskie START

Szkoły Sokrates w Bydgoszczy są jedną z najstarszych niepublicznych placówek edukacyjnych w Polsce. Posiadając ugruntowaną renomę oraz zaufanie uczniów i słuchaczy, instytucji i pracodawców z powodzeniem kształci profesjonalistów w różnych dziedzinach. Do tej pory nasze szkoły ukończyło już kilkanaście tysięcy absolwentów.

Oferujemy szeroki zakres kierunków kształcenia dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy. Programy nauczania są na bieżąco aktualizowane zgodnie z najnowszymi trendami reformy edukacji upowszechnianymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasze programy zawierają ponadto te treści, które umożliwiają korzystanie z nieustannego postępu wiedzy i nowinek technologicznych, co owocuje w przyszłości sukcesami na studiach i w pracy zawodowej. Kształcimy uczniów i słuchaczy w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i online.

Uznanie dla wysokiego poziomu nauczania znalazło wyraz w pozytywnej opinii wydanej o szkołach przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Prezydent Miasta Bydgoszczy nadał naszym placówkom uprawnienia szkoły publicznej (decyzje nr WES.III.AB.4321/10/04 oraz WES.III.AB.4321/11/04).

Decyzję i wpisy:

Decyzja o nadaniu uprawnienia szkoły publicznej dla Bydgoskiego Gimnazjum dla Dorosłych

Wpis do Ewidencji szkół niepublicznych dla Bydgoskiego Gimnazjum dla Dorosłych

Decyzja o nadaniu uprawnienia zkoły publicznej dla Bydgoskiego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1

Wpis do Ewidencji szkół niepublicznych dla Bydgoskiego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1