Opłaty

Opłaty (zgodnie z podpisywaną umową):

I Wpisowe
Jednorazowe wpisowego w wysokości 100 zł (lub 25 Euro) płatnego najpóźniej w dniu podpisania umowy;

II Czesne
Słuchacz dokonuje wyboru systemu opłat (jednego z dwóch):

 1. czesne za semestr płatne „z góry” wynosi 600 zł (lub 150 Euro), płatne najpóźniej do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego semestr;
 2. czesne za semestr, płatne w pięciu ratach miesięcznych wynosi 130 zł (lub 32 Euro) za każdy miesiąc semestru z "góry", płatne najpóźniej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca (koszt nauki 650 zł).

III Promocja

 1. promocja obowiązuje od 15 marca 2014 r. i dotyczy okresu nauki od września 2014 r.;
 2. promocja trwa do odwołania;
 3. w ramach promocji wszyscy nowi rekruci zwolnieni są z wpłaty wpisowego;
 4. w promocji słuchacze rozpoczynający naukę w szkole od pierwszego, drugiego lub trzeciego semestru, płacą za pierwszy semestr nauki połowę czesnego, szczegóły:
  1. czesne za promocyjny semestr wynosi 300 zł (lub odpowiednio 75 €) i płatne jest z góry, tzn. najpóźniej do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego semestr (tj. odpowiednio do 15. lutego w przypadku semestru zimowego lub 15. września w przypadku semestru letniego),
  2. płatność z góry jest warunkiem skorzystania z promocji.
 5. Każdy następny semestr nauki kosztuje (wybieramy opcję a lub b):
  1. czesne za semestr płatne "z góry" wynosi 500 zł (lub 125 Euro), płatne najpóźniej do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego semestr;
  2. czesne za semestr, płatne w pięciu ratach miesięcznych wynosi 110 zł (lub 28 Euro) za każdy miesiąc semestru z "góry", płatne najpóźniej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca (koszt nauki 550 zł).

IV Dodatkowe (ewentualne) koszty:

 • opłacania kosztów egzaminów semestralnych w dodatkowych terminach, innych niż termin wynikający z harmonogramu przedstawionego przez Liceum w wysokości 25 zł (6 Euro) za każdy egzamin;

 • Uwaga! egzaminy zdawane w wyznaczonym przez szkołę terminie są bezpłatne!

 • opłacania kosztów egzaminów poprawkowych w wysokości 25 zł (lub 6 Euro) za każdy egzamin;


Konto złotówkowe:
Szkoły Sokrates sp. z o.o.
85-158 Bydgoszcz, ul. J.H. Dąbrowskiego 8
80 1320 1117 2035 7209 2000 0011
Bank Pocztowy, 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagielońska 17

Konto dla waluty w euro
Szkoły Sokrates sp. z o.o.
85-158 Bydgoszcz, ul. J.H. Dąbrowskiego 8
PL74 1600 1185 1843 7023 6000 0019
Paribas Bank, 85-093 Bydgoszcz, ul. Ossalińskiego 25

Uwaga! W tytule wpłaty proszę podać Imię (Imiona), Nazwisko oraz skróconą nazwę szkoły (LO lub GIM)Wpłaty międzynarodowe (Konto złotówkowe):
Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.
Nasz SWIFT: POCZPLP4
Numer rachunku należy podać w międzynarodowym standardzie numeracji rachunków bankowych IBAN (International Bank Account Number), który obowiązuje na terenie krajów UE oraz w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. Otrzymuje się go poprzez dodanie kodu kraju "PL" z przodu numeru rachunku zapisanego w formacie NRB (26 cyfr). Czyli nasz numer w systemie IBAN:

PL80 1320 1117 2035 7209 2000 0011


Wpłaty międzynarodowe (Konto w euro):
Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.
Nasz SWIFT: PPABPLPK
Numer rachunku należy podać w międzynarodowym standardzie numeracji rachunków bankowych IBAN (International Bank Account Number), który obowiązuje na terenie krajów UE oraz w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii. Otrzymuje się go poprzez dodanie kodu kraju "PL" z przodu numeru rachunku zapisanego w formacie NRB (26 cyfr). Czyli nasz numer w systemie IBAN:

PL74 1600 1185 1843 7023 6000 0019