Pytania

Zanim zadasz nam pytanie zapoznaj się z tymi poniżej, bo może ktoś już miał podobny problem. W razie braku odpowiedzi skontaktuj się z nami.

  1. Na jakich zasadach i czy w ogóle mogą podjąć naukę obcokrajowcy polskiego pochodzenia?
  2. Jakie parametry techniczne powinien posiadać komputer aby sprostać wymaganiom nauczania internetowego?
  3. Czy szkoła wystawia zaświadczenia do ZUS-u, MOPS-u itp.?
  4. Czy nauka w szkole internetowej daje możliwość korzystania ze zniżek PKP i PKS?
  5. Co oznacza fakt, że Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?
  6. W jaki sposób zdaje się w waszej szkole egzaminy?
  7. Czy do nauki potrzebne są podręczniki?
  8. W jaki sposób zdaje się w waszej szkole maturę lub egzamin gimnazjalny?
  9. Ile muszę mieć lat aby rozpocząć naukę?

1. Na jakich zasadach i czy w ogóle mogą podjąć naukę obcokrajowcy polskiego pochodzenia?

Jeśli osoba z zagranicy spełnia wymogi jakie są stawiane słuchaczom szkół polskich, m.in. ma polskie świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego stopnia edukacji lub inny dokument potwierdzający jego równoważność to nie ma przeszkód by uczyć się. Nie rozróżniamy w tym sensie narodowości ani kraju pochodzenia ucznia. Ważne jest by się uczył, zdawał egzaminy oraz spełniał wszystkie wymogi administracyjne jak każdy słuchacz w Polsce.


2. Jakie parametry techniczne powinien posiadać komputer aby sprostać wymaganiom nauczania internetowego?

Komputer wyposażony w przeglądarkę internetową spełniającą współczesne normy (minimum: firefox 9,chrome 15 , opera 11 , safari 5 internet explorer 10) w zupełności wystarcza do poprawnego korzystania z zasobów naszej szkoły.


3. Czy szkoła wystawia zaświadczenia do ZUS-u, MOPS-u itp.?

Tak, wystawiamy. Słuchacze naszej szkoły są typowymi uczniami i podlegają ogólnie obowiązującym przepisom.


4. Czy nauka w szkole internetowej daje możliwość korzystania ze zniżek PKP i PKS?

Oczywiście, każdy uczeń otrzymuje legitymację szkolną i o ile nie przekracza wieku określonego w przepisach może z nich korzystać.


5. Co oznacza fakt, że Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?

Uprawnienia szkoły publicznej przyznawane są tym szkołom, które spełniają wszystkie wymogi, którym podlegają szkoły publiczne. Każda szkoła prywatna, która stara się o te uprawnienia lub już je posiada podlega ścisłej kontroli władz oświatowych. Słuchacze pobierający naukę w takiej szkole korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze typowych szkół publicznych. Nasza szkoła uprawnienia posiada od 11 lat .


6. W jaki sposób zdaje się w waszej szkole egzaminy?

Raz na pół roku (w styczniu i w czerwcu) przyjeżdża się do siedziby szkoły na egzaminy. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się po południu w piątek i kończy dopołudnia w niedziele. O terminie egzaminów powiadamiamy z półrocznym wyprzedzeniem. Miejsca, gdzie można przenocować wymienione są na forum szkolnym.


7. Czy do nauki potrzebne są podręczniki?

Zakup podręcznika potrzebny jest tylko do wybranego języka obcego. W pozostałych przedmiotach podręcznik nie jest wymagany.


8. W jaki sposób zdaje się w waszej szkole maturę lub egzamin gimnazjalny?

Egzaminy odbywają się w tych samych terminach i w taki sam sposób jak w innych szkołach. Egzaminy ustne przeprowadzamy wg ustalonego harmonogramu.


9. Ile muszę mieć lat aby rozpocząć naukę?

Prowadzimy szkoły dla dorosłych więc słuchacz musi mieć skończone 18 lat lub kończyć je w danym roku kalendarzowym.